Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Μωρά!!!

 Μου στείλανε το παρακάτω με email.  Πέρα του ωραίου των μηνυμάτων, και που αξίζει ο καθένας να αφιερώσει 5 λεπτά να τα διαβάσει, δεν είναι πάρα πολύ ωραία και χαριτωμένα τα μωράκια των φωτογραφιών;;;

Update 1: Χτες υπήρχαν τεχνικά προβλήματα με την ADSL και προφανώς οι εικόνες με τα μωρά δεν ανεβήκανε σωστά και δεν το πήρα χαμπάρι. Οπότε τις ανέβασα ελπίζω σωστά τώρα...

Give  this  heart to everyone you DON'T want to lose in 2011 including me, I hope.. 
Try  to collect 4, it's not easy! 


'Be kinder than  necessary because everyone you meet is fighting some kind of  battle.' 

A sharp tongue can cut your own throat.  
If you want your  dreams to come true, you mustn't oversleep.    
Of all the things you  wear, your expression is the most  important.The best vitamin for  making friends..... B1. 

 


The happiness of your  life depends on the quality of your  thoughts.
The  heaviest thing you can  carry is a grudge. 


One thing you can give and still  keep....is your word. 
 You lie the loudest  when you lie to yourself. 

If you lack the courage to  start, you have already finished. 

One thing you can't  recycle is wasted time. 


 Ideas won't work  unless ' You' do.


Your mind is like a  parachute...it functions only when open.


The 10 commandments  are not a multiple choice. 


The pursuit of  happiness is the chase of a lifetime! 
It is never too late to  become what you might have been.


 Life is too short  to wake up with regrets.. So love 
the people who treat you right.. Forget about the 
ones who don't. Believe everything  happens for a 
reason.
 If you get a second chance, grab it with both 
hands. If it changes your life, let it. Nobody said life 
would be easy, they just  promised it would be 
worth it. 


Friends are like  balloons; 
Once you let them go, you might not get them
back. Sometimes we get so busy with our own 
lives and  problems that we may not even notice 
that we've let them fly away. Sometimes we are so 
caught up in who's right and who's  wrong that we 
forget what's right and wrong.. Sometimes we  just 
don't realize what real friendship means until it 
is  too late. I don't want to let that happen so 
I'm going to tie  you to my heart so I never lose 
you. 


Send this to  all your friends including me and see 
how many you get back.  Even send it to your 
balloons that you think have flown away  forever. 
You may be surprised to see it return.  Send  this heart to everybody that 
has touched your life in a  positive 
way. 


Thank  you for being 
in my life!!!

2 σχόλια:

Σχολιάστε ελεύθερα: